Solidworks Kursu (Uzaktan Eğitim)

Solidworks Kursu (Uzaktan Eğitim)

Solidworks programı makina, mobilya, otomasyon, mekatronik, plastik-saç kalıpçılığı, endüstriyel ürün tasarımı gibi alanlarda oldukça yaygın kullanımı olan, katı modelleme yapılabilen bilgisayar destekli üç boyutlu çizim programıdır. SolidWorks eğitimi ile parça ve montaj modelinin teknik resimleri çıkartabileceksiniz. Alacağınız eğitim sonunda Uluslararası geçerliliği olan sertifika almaya hak kazana bileceksiniz.

Kursu İçerikleri
 • Giriş, Solidworks programının kullanım alanı, Soldiworks programının çalışma sistemi, Programın başlatılması, Kullanıcı arayüz, Sketch (Parça) Modelleme, Sketch ortamı komutlarının işlenmesi, Çizgi, Dikdörtgen, Paralelkenar, Daire, Üç noktadan Daire, Çokgen Çizimi, Yay, Elips, Radius, Pah, Eksen Çizgisi, Eğri Çizgisi, Simetri Alma, Ölçeklendirme, Kopyalama, Taşıma,Öteleme, Budama, Döndürme, Yazı, Doğrusal Çoğaltma, Dairesel Çoğaltma, Sketch Geometrisi Kısıtlamalarının Atanması 2 Boyutta çizimler arası ilişki mantığının oluşturulması, Sabitleme, Dairesel çakışıklık,Ölçülendirmeler Dimensions Bloklar,Blocks
 • Katı Modelleme, Solidworks programında katı modelleme mantığının anlatılması, Katı modelin oluşturulması, Yükseklik vererek katı model oluşturma yükseklik vererek katı model çıkartma, Döndürerek katı model oluşturma, Döndürerek katı modelden çıkarma, Süpürerek katı model oluşturma
 • Süpürerek katı modelden çıkarma, Kesitler arasını doldurarak katı model oluşturma, Kesitler arasını doldurarak katı modelden çıkarma Katı modellerin düzenlenmesiyuvarlatma/Radius verme, Pah kırma, Ölçeklendirme, Taşıma, Kopyalama, Basit delik delme, Sihirbaz ile delik delme, Doğrusal çoğaltma, Dairesel çoğaltma , Parça modelleme Örnek uygulamaların yapılması
 • Montaj Modelleme, Solidworks Programında Montaj Mantığının Anlatılması, Montaj Sayfasının Oluşturulması, Montaj ilişkisi kavramının anlatılması,Montaj sayfasına parça eklenmesi, Montaj parçalarının taşınması, Montaj parçalarının döndürülmesi, Parçaların sabitlenmesi, Montaj bileşenlerinin düzenlenmesi, Montaj modu, Montaj bileşenlerinin saklanması ve gizlenmesi, Montaj bileşenlerinin şeffaflaştırılması, Montajın patlatılmış görüntüsünün oluşturulması
 • Patlatma yollarının çizilmesi, Montaj bileşenlerinin patlat/daralt animasyonun hazırlanması, Montaj Unsurları,Yükselterek boşaltma,Döndürerek boşaltma,Montaja delik delme, Standart delik delme,Doğrusal çoğaltma, Dairesel çoğaltma.
 • Animasyon Ve Simülasyon Oluşturma, Animasyon Mantığının Aktarılması, Animasyon ve Simülasyon Oluşturulması, Parçaya doğrusal hareketin verilmesi, Parçaya dönme hareketinin verilmesi,Parçaya yer çekimi kuvveti uygulanması, Parça animasyonun kaydedilmesi ve video haline dönüştürülmesi
 • Teknik Resim Oluşturulması, Soldiworks programında teknik resim mantığının anlatılması, Teknik resim çalışma sayfası, Teknik resim dokümanının açılması, Teknik resim kağıtları ve kağıt özellikleri, Teknik resim özellikleri, Kullanıcı antedi oluşturma ve kaydetme, Görünüşlerin oluşturulması, Görünüşlerin Çıkarılması, Görünüşlerin Taşınması ve Hizalanması, Yardımcı Görünüş Oluşturma, Kesit Görünüş Oluşturma, Montajdan Kesit Alınması, Tarama Çizgileri ve Taramaların Oluşturulması, Detay Görünüş Oluşturma, Standart Üç Görünüşün Oluşturulması
 • Kısmi Kesit Alma, Görünüşün Kırpılması, Görünüşlerin Ölçülendirilmesi, Akıllı Ölçümlendirme, Model Ölçülendirmesi, Otomatik Ölçülendime, Not Ekleme, Balon Ekleme, Yüzey İşleme İşaretinin Eklenmesi, Kaynak Sembollerinin Eklenmesi, Teknik Resim Tablosu Ekleme, Boş tablo ekleme, Delik tablosu oluşturma, Malzeme listesi oluşturma, Revizyon tablosu oluşturma
 • Yüzey komutları ve örnek uygulamalar
 • İleri Düzey Solidworks Komutları, Görsel Sunum Oluşturma, Analiz Yapısının Anlatılması, 
 • Modelleme/Render Yapısının Aktarılması, Saç Tasarımı
Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitimdeki amacımız zaman, mekân ve yoğun hayat temposundan dolayı şubelerimizde var olan bireysel eğitimlere katılım sağlayamayan bireylerin istedikleri ortamda zaman ve mekân gözetmeksizin eğitimlere katılımı amaçlanmıştır. Uzaktan eğitim ve bireysel eğitimdeki tek farkımız bireysel eğitimlerin sınıf ortamında gerçekleşmesidir. Eğitmenler, ders içerikleri, sertifikasyon sistemi gibi bireysel eğitimlerde var olan her şey uzaktan eğitim sistemimize uyarlanmıştır. Uzaktan eğitimlerimize katılım sağlayan kursiyerlerimizin eğitmenlerimiz ile şubelerimizde 2 saat birebir ders alma hakkı bulunmaktadır. Böylece uzaktan eğitim alan kursiyerlerimizin eğitim sonlarında sorularını eğitmenimize iletebilecektir. Uzaktan eğitim sistemimizde eğitimlerde ortalama 10 / 13 haftalık bir süreç baz alınmıştır. Her hafta içerisinde ortalama 20 dakikalık videolar yer almaktadır. Her konunun konu anlatımlı dokümanları ve çalışma dosyaları mevcuttur. Eğitimlerinizi kendinize özgü bir plana sokarak istediğiniz zaman, istediğiniz yerde tamamlayabilirsiniz. Her eğitim sonunda katılacağınız sınavlardan başarı gösterdiğiniz takdirde eğitim sonunda Katılım Belgesi almaya hak kazanmış olacaksınız. Uzaktan eğitim sisteminde eğitime katılım hakkınız sınırsızdır. İstediğiniz zaman eğitime katılabilir, durdurabilir ya da baştan izleyebilirsiniz.

Kurslar

Hayallerindeki mesleklere sahip olmak isteyen ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen herkes için ideal olan uzaktan eğitim sistemimiz ile sizlerde hedeflerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Autocad Kursu (Uzaktan Eğitim)

AutoCAD eğitimi sayesinde Dünya üzerinde en yaygın kullanım alanına sahip olan bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim programını öğrenmiş olacaksınız. AutoCAD Kursu kapsamında 2D/3D modelleme ve çizim tekniklerini öğrenecek ve iş şar

Grafik Tasarım Kursu (Uzaktan Eğitim)

Günlük hayatımızda hemen hemen her gün karşılaştığımız sanatsal tasarımlardır. İş olanağı açısından çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Web tasarım firmalarında, Reklam Ajanslarında, Gazete, Dergi ve Kitap Basımevlerinde, Matbaa çal

Ofis Programları Kursu (Uzaktan Eğitim)

Günümüzde iş hayatı gibi bir çok alanda vazgeçilmezlerimiz olan bilgisayarların temel programlarıdır. Şirketlerin hemen hemen hepsinde Microsoft Ofis programları kullanılmaktadır ve işe alımlarda bu ayrıntıya dikkat edilmektedir.

Solidworks Kursu (Uzaktan Eğitim)

Solidworks programı makina, mobilya, otomasyon, mekatronik, plastik-saç kalıpçılığı, endüstriyel ürün tasarımı gibi alanlarda oldukça yaygın kullanımı olan, katı modelleme yapılabilen bilgisayar destekli üç boyutlu çizim programıd

Web Tasarım Kursu (Uzaktan Eğitim)

Web Tasarım Kursu'na web projeleri geliştirmek isteyen, var olan sitelerine yenilik katmak, şahsına veya şirketine web sayfası yapmak isteyenler. Yazılım ve Web Tasarım yapan bir firma olarak yaptığımız işin eğitimini sizlere en i

footer logo

Weeb Akademi çağdaş, yaratıcı, problem çözme yetisine sahip, günün gereklerine ayak uyduran, kendi kendine yetebilen bireyler yetiştirmek ve bu bireylere etkin eğitim hizmetleri sunmayı ilke edinmiş bir eğitim kurumudur.

Butik bir dershane olmasına rağmen kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede eğitim sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir.